Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot WEEE-richtlijn, batterijenrichtlijn en verpakkingsrichtlijn

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

WEEE-richtlijn, batterijenrichtlijn en verpakkingsrichtlijn

Deze richtlijnen omvatten uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten (EPR), een beleidsaanpak waarbij producenten een belangrijke verantwoordelijkheid krijgen voor de behandeling of verwijdering van producten na gebruik

WEEE - Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)

Deze richtlijn beoogt de preventie van afval van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en daarnaast het hergebruik, de recycling en andere nuttige toepassingen van dergelijke afvalstoffen om zo de verwijdering van afvalstoffen te beperken. Ook beoogt deze richtlijn een verbetering van de milieuprestaties van alle actoren die betrokken zijn bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur, en in het bijzonder ondernemingen die rechtstreeks bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur betrokken zijn.

Batterijenrichtlijn (2006/66/EG)

Het doel is om het negatieve effect van afgedankte batterijen en accu's te minimaliseren, om zo bij te dragen tot bescherming, behoud en verbetering van de milieukwaliteit. Op enkele uitzonderingen na is de richtlijn van toepassing op alle batterijen en accu's, ongeacht hun chemische aard, omvang of ontwerp.

Verpakkingsrichtlijn (94/62/EG)

Het doel is om de nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval te harmoniseren, om de milieueffecten daarvan te voorkomen of te beperken.

Actie door Omron

Omron werkt op lokaal niveau mee aan de ontwikkeling van procedures en organisaties om de infrastructuur voor de inzameling, recycling en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingsproducten tot stand te brengen. Elke lidstaat ontwikkelt deze praktijken op onafhankelijke wijze om aan te sluiten op de lokale infrastructuur.

Informatie over milieuregistratie

België

  • Geregistreerd in het register van BeWeee . 
  • Geregistreerd bij BEBAT onder nummer 191673. 
  • Geregistreerd bij Valipac onder nummer 1100390228.       

Luxemburg

  • Geregistreerd voor WEEE en verpakkingen in het register van Ecotrel onder nummer MA0558. 
  • Geregistreerd bij Ecobat onder nummer M0178.