Environmental

De wereld voorzien van veilige producten voor het milieu

Het beleid van Omron is producten aan te bieden die voldoen aan milieu-eisen van onze klanten over de gehele wereld en gegarandeerd volkomen vrij zijn van elke milieubelastende substantie. In overeenstemming met dit beleid heeft Omron besloten ook alle gevaarlijke stoffen te weren uit haar besturingscomponenten.

Omron streeft ernaar voorop te lopen in de industrie door het gebruik van chemische substanties te reguleren en door alle gevaarlijke stoffen in Omron-producten te elimineren.

Omron wereldwijd en het milieu

Hoe gaan wij wereldwijd met milieuvraagstuken om? Wij geven u ook specifieke informatie over hoe Industrial Automation wereldwijd met milieuvraagstukken omgaat. Lees meer op onze global IAB website

Meer informatie

Neem voor vragen over Omrons milieurichtlijnen en doelstellingen contact op met: Omron Europe B.V., Quality & Environment Department, Zilverenberg 2, 5234 GM 's-Hertogenbosch, Nederland.

WEEE

WEEE-richtlijn

Hoewel de producten van Omron Industrial Automation buiten de draagwijdte vallen van de WEEE-richtlijn, treft Omron actief voorbereidingen om aan de vereiste...

Lees meer
Green Omron 21.JPG

Green Omron 2020

Omron meent dat het behandelen van milieukwesties een collectieve verantwoordelijkheid is, daarom is het een belangrijke managementsdoelstelling voor het bed...

Lees meer