Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot RoHS-richtlijn

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

RoHS-richtlijn

OMRON is een milieubewust bedrijf. Met het oog daarop, en om te voldoen aan de eisen van onze klanten, stellen wij alles in het werk om te waarborgen dat onze brede waaier van industriële componenten voldoet aan de RoHS-richtlijn. Belangrijke productlijnen en nieuw ontwikkelde producten voldoen echter al sinds begin 2006 aan RoHS, dus nog vóór de eerste versie van RoHS in werking trad.

RoHS verwijst naar richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking).

Op grond van deze richtlijn mag nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die onder de richtlijn valt, niet worden verkocht als de toelaatbare niveaus van de beperkte stoffen en de maximale concentratiewaarden overeenkomstig bijlage II van de richtlijn worden overschreden.

Doelstellingen

Het doel van deze richtlijn is bij te dragen tot de bescherming van de menselijke gezondheid en de milieuvriendelijke terugwinning en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.