Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot OMRON - Energieproductiviteit verbeteren

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Nu we te maken hebben met de uitdaging van beperkte energiebronnen, is het van cruciaal belang om prioriteit te geven aan efficiëntie en waarde te maximaliseren. Ons doel is het creëren van veerkrachtige productielocaties die zowel bijdragen aan het bereiken van een gedecarboniseerde samenleving door een lager energieverbruik als aan duurzame bedrijfsgroei door een hogere productiviteit. Wij geloven in het delen van onze kennis en expertise op het gebied van energieproductiviteit om onze klanten in de productiesector in staat te stellen om samen met ons een duurzame productie te realiseren. Samen kunnen we de weg vrij maken voor een betere, duurzamere toekomst.

Praktische voorbeelden van het verbeteren van energieproductiviteit

1. OMRON fabriek in Ayabe

De energieproductiviteit werd ongeveer 1,6 keer verhoogd door de continue gecentraliseerde bewaking van omgevings- en productie-informatie en door versnelde energieregeling.

Bij de OMRON fabriek in Ayabe stellen we al meer dan tien jaar alles in het werk om het milieu te beschermen. Door continue gecentraliseerde bewaking van zowel omgevings- als productiegegevens en de implementatie van geavanceerde energiebeheertechnieken hebben we onze energieproductiviteit 1,6 keer verhoogd. Door het energieverbruik en de productie-informatie zorgvuldig te bewaken, konden we gebieden voor potentiële verlaging van energieverbruik identificeren en effectieve beheerregelen implementeren. Hierdoor is het energieverbruik in de cleanroom met 40% gedaald en hebben we de regeling van andere energieverbruikende uitrusting geoptimaliseerd. Dit leidde tot een toename van 35% van de fabrieksleveringen en een afname van 15% van het energieverbruik van productielijnen.

2. CLECA

Realisatie van 8% toename van de productiviteit met gebruik van bestaande uitrusting

Als reactie op de snel toenemende vraag van de voedselindustrie hebben we de urgente uitbreiding van de productiecapaciteit aangepakt door een hogere productiviteit te realiseren met behulp van bestaande uitrusting. 

Meer informatie

3. ULVAC

Realisatie van 23% lager energieverbruik van fabrieksuitrusting

We hebben inzicht gekregen in de tijden waarop het bedrijf van de vacuümpomp kon worden gestopt en hebben een verlaging van het energieverbruik gerealiseerd door middel van nullastregeling, om alleen elektrische stroom te leveren wanneer dat nodig is en in de benodigde hoeveelheid." 

Meer informatie

4. Productie in Okayama Murata

Focus op decarbonisatie en energieoptimalisatie door gezamenlijke ontwikkeling met klanten.

We zijn begonnen met een gezamenlijke ontwikkeling met de klant om de energie-efficiëntie te verbeteren, bijvoorbeeld door de omgevingsinformatie in de cleanroom te visualiseren.

Oplossingen om de energie-efficiëntie te verbeteren

De visualisatie van energie-informatie en optimale vermogensregeling realiseren door technologie en kennis te gebruiken die in meer dan tien jaar is verzameld

i-BELT Data Services

Dit is een service voor gezamenlijke ontwikkeling met klanten om gebruik te maken van de productie-expertise van de klant en de unieke knowhow, technologie en producten van OMRON en zo de ideale staat van een fabriek te realiseren.

Meer informatie

Energiebeheer die momenteel wordt ontwikkeld en geverifieerd in onze fabriek

We ontwikkelen energiebeheermethoden in onze eigen fabriek, zoals regeling van de reinheidsvoorspelling, nullastregeling, compressorregeling en airco-/ventilatieregeling, voor vier elementen die het elektrische vermogen vormen. We voeren een verificatie uit ter voorbereiding op de uitbreiding van de technologieën en kennis naar onze klanten.

Interessant om te lezen

factory mobile robot delivery bboard sol

De energie- en brandstofcrisis doorstaan door middel van automatisering

7 december 2022 Om de stijgende prijzen te compenseren en hun milieudoelstellingen te halen moeten industriële ondernemingen onderzoeken hoe automatiseringstechnologieën uit één bron kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsstrategie.Hoge energie- en brandstofprijzen leggen druk op zowel huishoudens als de industrie. Niet alleen heeft de situatie negatieve gevolgen voor financiële plannen en portemonnees, maar de buitensporige prijzen dwingen sommige bedrijven ook om hun productie te staken. Volgens Make UK gaf 42% van door hen ondervraagde fabrikanten aan dat hun elektriciteitsrekeningen de afgelopen 12 maanden met 100% zijn gestegen en gaf 32% aan dat de gasprijzen het afgelopen jaar met meer dan 100% zijn gestegen. Bij een zorgwekkende 12% van de fabrikanten zijn al banen geschrapt als direct gevolg van hogere energierekeningen.De oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie en de gasprijzen zijn slechts een paar van de oorzaken van de crisis, die alle sectoren treft en van invloed is op alles van energieprijzen tot leveringsketens. Welke overwegingen moeten productiebedrijven nu maken? Uitgebreide automatiseringsstrategieën zijn essentieel voor meer flexibiliteit en energie-efficiëntie. Dit omvat innovatieve robotica in combinatie met sensor- en vision-technologie, evenals artificial intelligence – AI at the Edge. Bovendien kunnen real-time gegevens van productie-installaties helpen bij het opsporen van afwijkingen en het verbeteren van de algehele effectiviteit van apparatuur (OEE).

Lees verder
science based targets bboard sol

OMRON ontvangt certificering voor op wetenschap gebaseerde doelstellingen

Op basis van de doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die zijn vastgelegd in de langetermijnvisie van Omron, Shaping the Future 2030 (SF2030), maakt OMRON de weg vrij voor het bereiken van het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals wordt bepleit door het Akkoord van Parijs.
LEES VERDER