Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Samenkomst van IT en OT in industriële automatisering

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Operational Excellence
automation blog
Industry 4.0

Samenkomst van twee werelden: IT en OT in industriële automatisering

Gepubliceerd op 22 september 2023 in Operational Excellence

Toekomstgerichte fabrikanten streven hun idealen van flexibele, efficiënte en duurzame productie na door digitale transformatie in al zijn facetten te onderzoeken. Echter, naarmate de belangstelling voor digitalisering toeneemt, wordt het duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen de werelden van OT (Operational Technology) en IT (Information Technology). En deze kloof moet worden overbrugd om de huidige visie voor fabrieken van de toekomst de realiteit van morgen te laten worden. 

Maar voordat we kijken waarom een samenkomst van IT en OT noodzakelijk is en hoe dit kan worden bereikt, gaan we terug naar de basis en ontkrachten we enkele misverstanden rond de terminologie.

IT, OT en IoT zijn drie soortelijke acroniemen die heel verschillende betekenissen hebben. Kort gezegd, is OT gericht op gedrag en resultaten van machines, terwijl IT betrekking heeft op informatie en communicatie. OT heeft betrekking op de systemen die een directe verbinding met de echte wereld hebben, zoals bedieningselementen, actuatoren en sensoren. IT gaat over computers, gegevensopslag, netwerkinfrastructuur, software en processen die worden gebruikt om alle vormen van elektronische gegevens te produceren. OT bewaakt gebeurtenissen, processen en fysieke apparaten en genereert informatie, die vervolgens wordt verwerkt door IT-systemen. IoT is de gegevensstroom tussen de twee werelden - zonder data is er geen IoT.

Van zelfstandige oplossingen tot ecosystemen

Historisch gezien, bestonden OT en IT in industriële automatisering als twee verschillende werelden, waarbij bedrijven in één van deze twee gebieden zijn gespecialiseerd. De eenvoudige reden hiervoor is dat geen enkel individueel bedrijf - hoe groot ook - deze beide werelden kan omvatten. Het probleem bij deze silo-benadering is dat IT/OT-connectiviteit nodig is om het potentieel van zowel IT als OT optimaal te kunnen benutten.
 
Dit voldongen feit is de drijvende kracht achter de evolutie van zogeheten 'eco-systemen'. Bedrijven met verschillende expertisegebieden komen samen om clusters te vormen die innovatie op een hoger niveau stimuleren en geïntegreerde IT/OT-oplossingen op de markt brengen.
 
Een voorbeeld van deze synergetische benadering van slimme automatisering is het partnerschap van OMRON met Dassault Systèmes. Dassault brengt het IT-element (virtual twinning) met zich mee, terwijl OMRON zorgt voor OT (industriële automatisering). Samen vormen deze twee bedrijven de kern van een eco-systeem dat kan worden aangepast aan verschillende toepassingen en markten door partners met specialistische vaardigheden toe te voegen op het gebied van bijvoorbeeld draadloze netwerken, systeemintegratie, robotica en machinebouw. Het eco-systeemmodel biedt een snel en flexibel alternatief voor het verwerven van interne IT/OT-capaciteiten via acquisitie.

Wanneer het echte leven en virtual reality samenkomen

Dit verklaart hoe IT en OT kunnen worden samengebracht, maar legt niet uit waarom dit noodzakelijk is. Daarom een kleine anekdote als voorbeeld van de behoefte aan IT/OT-connectiviteit: een van mijn twee jongens besteedt veel tijd aan het spelen met een flight simulator. In de virtuele wereld zijn zijn pilotenvaardigheden ongeëvenaard. Toch zou ik het niet aan hem toevertrouwen om met een echt vliegtuig te vliegen, omdat hij geen ervaring in de echte wereld heeft.

Hetzelfde geldt in de wereld van industriële automatisering. De IT-provider kan een virtuele tweeling van een fabriek, een systeem of een productielijn maken, maar wat ontbreekt, is echte kennis van processen en het gedrag van apparatuur. Als er een wijziging wordt aangebracht in de virtuele tweeling om het proces te optimaliseren, weet de IT-specialist daarom niet of dit haalbaar is in de werkelijke productieomgeving. Dit is waar de OT-provider toegevoegde waarde levert: door de tweeling van gegevens te voorzien waarmee deze begrijpt hoe het systeem zich in werkelijkheid zal gedragen. Op deze manier werken IT en OT samen en vertalen ze de inzichten uit beide werelden in een geheel dat tot tastbare verbeteringen leidt, of het nu gaat om een snellere time-to-market voor een nieuw product of efficiënter gebruik van arbeid en bedrijfsmiddelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet hetzelfde is als het maken van een eenmalige simulatie van een proces of een machine. De virtuele tweeling is een realtime-weergave van het fysieke systeem en kan op de levensduur van een systeem of product worden toegepast. Er is dus altijd een mogelijkheid om, in een veilige parallelle digitale omgeving, te controleren hoe nieuwe materialen, nieuwe ingrediënten of nieuwe gereedschappen zich zullen gedragen. De continue bewaking van de machine of het proces kan ook worden benut ten behoeve van preventief onderhoud en energiebeheer.

IT/OT-connectiviteit in actie

Er zijn talloze voorbeelden van hoe IT/OT-connectiviteit voordelen kan opleveren voor sectoren zoals e-mobiliteit, farmaceutische industrie en intralogistiek. Door een virtueel model van een nieuwe machine of lijn te maken, kan het risico van projecten worden verminderd en kan de tijd die nodig is om de installatie te bouwen en te testen aanzienlijk worden verkort. Fouten worden dan namelijk alleen in de virtuele wereld gemaakt, en niet in de echte wereld waarin ze kostbaar zouden zijn. Dit is gunstig voor iedere productiesector, maar met name voor de automatiseringsindustrie, waar de druk enorm is om de time-to-market te versnellen en het risico op mislukken van nieuwe producten tot een minimum te beperken.

Een ander voorbeeld van de samenkomst van IT en OT is waar SCADA-systemen (IT) visualiseren wat er op de productielijn gebeurt, door realtime gegevens te registreren via een verbinding met OT-lijnelementen. Vervolgens wordt Edge Control (OT) toegepast om snel feedback te geven aan het proces, zodat er onmiddellijk aanpassingen kunnen worden gedaan.

Samenwerking is essentieel

Interactieve, geïntegreerde, autonome en intelligente automatiseringsoplossingen hebben het potentieel om de productie te transformeren. Om echte toegevoegde waarde te kunnen leveren, moeten deze oplossingen echter naadloos IT en OT integreren. Gelukkig wordt dit mogelijk gemaakt door het creëren van eco-systemen, met interessante implicaties voor het ontwerpen van flexibele en toekomstbestendige productiesystemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op met Omron-specialisten

Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.
  • Henry Claussnitzer

    Henry Claussnitzer