Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Afvalbeheer

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

De cirkel is rond

Consumenten zijn nu meer dan ooit milieubewuster. Existentiële kwesties zoals terugdringing van de uitstoot, vermindering van de hoeveelheid afval of het behoud van ecosystemen zijn van het grootste belang en stimuleren de FMCG-industrie om duurzaam te handelen en transparant te zijn. Groene kwesties zijn belangrijke factoren geworden bij aankoopbeslissingen van consumenten, aangezien zij bereid zijn meer te betalen voor producten van duurzamere oorsprong, die op duurzamere wijze zijn geproduceerd en op duurzamere wijze worden verwijderd. De productiesector moet dienovereenkomstig reageren en de uitstoot verminderen, niet alleen in hun fabrieken maar in de hele waardeketen. Een van de belangrijkste punten om mee te beginnen, is afval.
Onze economie is momenteel lineair en om over te stappen naar een circulaire economie moet afval maximaal worden gereduceerd en zoveel mogelijk in het systeem worden gehercirculeerd om het deel dat naar de stortplaats gaat tot een minimum te beperken. Het is daartoe niet alleen belangrijk om het afval te verminderen dat ontstaat vanaf de inkoop tot en met de distributie, maar ook om de consument voor te lichten over de fase na gebruik en de inzameling en terugwinning van primaire containers (blikjes en flessen) en secundaire verpakkingen (karton, wikkels) te verbeteren, wat momenteel een van de grootste problemen vormt.

Onze aanpak

We richten ons op innovatieve technologie en slimme geautomatiseerde oplossingen om afval te verminderen en het afvalbeheer te verbeteren. Dit doen wij om de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen zoveel mogelijk te beperken. Wij helpen niet alleen fabrikanten om met dergelijke duurzaamheidskwesties om te gaan, maar we doen er zelf ook alles aan om als gecertificeerde groene leverancier de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in acht te nemen. Zo helpen we de totale CO2-voetafdruk van onze klanten en alle partijen in de levenscyclus van het product te verlagen.

Voordelen van onze oplossingen om afval te verminderen

  • Verminder afval in productie en distributie met automatiseringsoplossingen die gericht zijn op het voorkomen van fouten, storingen, afgewezen producten en inefficiënties in de hele verpakkingslijn.

  • Verhoog het terugwinningspercentage en stimuleer recycling door middel van oplossingen voor automatische terugwinning die helpen om 3R-systemen (Refill, Reuse, Return) rendabeler, toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

  • We verlagen onze eigen CO2-voetafdruk, waardoor het verpakkingsafval en de transportemissies van onze producten worden verminderd.

  • Wij verbinden ons tot en leven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoals vastgelegd in onze bedrijfswaarden. Wij zijn er om levens te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving.

Bekijk ons toepassingsportfolio

Interessant om te lezen

Geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen? Bezoek onze nieuwsblogs voor actuele updates!