Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Top 5 automatiseringsvoorspellingen voor 2023 van OMRON Europe

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Flexible Manufacturing
Sustainable Manufacturing

Top 5 automatiseringsvoorspellingen voor 2023 van OMRON Europe

Gepubliceerd op 1 februari 2023 in Flexible Manufacturing

Nu het nieuwe jaar is begonnen, met al haar mogelijkheden, wil ik graag een licht werpen op enkele van de belangrijkste trends die van invloed zullen zijn op en vorm zullen geven aan industriële automatisering in 2023 en daarna. De productiesectoren zullen nog steeds te maken krijgen met vele uitdagingen en om deze het hoofd te bieden, is veerkracht en flexibiliteit in bedrijfsmodellen nodig. Tegelijkertijd moeten bedrijven opkomende technologieën - sensing, robotica, 5G en kunstmatige intelligentie - omarmen om hen te helpen de problemen op te lossen waarmee ze te maken krijgen als gevolg van maatschappelijke uitdagingen.

Trend 1 Toegevoegde waarde

Er is geen ontkomen aan dat de kosten van apparatuur en componenten in 2023 zullen stijgen door de inflatie. Daarom moeten aanbieders van automatiseringsoplossingen zich richten op het leveren van oplossingen die deze kostenstijgingen neutraliseren door extra toegevoegde waarde voor gebruikers. Bij OMRON bieden we bijvoorbeeld altijd een complete en verbonden oplossing, niet alleen producten. Dit is ingebed in de innovative-Automation! benadering van OMRON, waarmee we waarde genereren via onze oplossingen. Al onze innovatie wordt ondersteund door de drie 'i'-pijlers: integratie (evolutie van de besturing), intelligentie (ontwikkelen van intelligentie door middel van ICT) en interactie (samenwerking tussen mens en machine).

Trend 2 OpEx- in plaats van CapEx-investeringen

Tegelijkertijd stoppen veel bedrijven met CapEx-investeringen vanwege het economische klimaat - de inflatie gaat altijd gepaard met een rentestijging, wat betekent dat het langer zal duren voordat projecten een rendement op hun investering opleveren. Bedrijven zijn zich er echter van bewust dat ze moeten blijven investeren in automatisering om niet achter te blijven, te blijven groeien en efficiëntie te bevorderen, wat bijdraagt aan een verschuiving naar CopEx-investeringsmodellen. OMRON voorspelt dat deze trend in 2023 zal versnellen en dat leaseopties die de minder het investeringsbudget belasten aan populariteit zullen winnen bij automatiseringsprojecten. Om bedrijven die overwegen te investeren in cobots of mobiele robots te helpen snel en eenvoudig een overzicht te krijgen van het rendement op investeringen op basis van actuele gegevens, heeft OMRON een ROI-calculator geïntroduceerd met zowel OpEx- als CapEx-opties, en worden ook financieringsoplossingen zoals leasemogelijkheden aangeboden.

Trend 3 Geharmoniseerde automatisering

Industriële automatisering wordt van oudsher gezien als vervanging van arbeid. Met collaboratieve robotica en automatisering van OMRON werken mens en machine zij aan zij. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal evolueren in geharmoniseerde automatisering, een benadering die bedrijven helpt de menselijke capaciteiten te maximaliseren door middel van op mensen gerichte automatiseringstechnologieën. Het versnellen van datagestuurde activiteiten door middel van digitalisering is essentieel voor deze bedrijfstransformatie en empowerment van mensen.
 
AI-ondersteunde zeer snelle besturing zal bijvoorbeeld minder ervaren werknemers helpen betere beslissingen te nemen. Een harmonieuze en sterkere band tussen mensen, machines en de omgeving zal het belangrijkste doel van automatisering worden. Geharmoniseerde automatiseringsoplossingen die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk verkleinen, zullen de weg vooruit zijn.

Trend 4 Aanpassing aan autonome productie

OMRON voorspelt dat de komende jaren de transitie zal plaatsvinden van een 'optimalisatiemaatschappij', waarin consumptie de belangrijkste drijfveer is en kwantiteit meer wordt gewaardeerd dan kwaliteit, naar een 'autonome samenleving', waarin kwaliteit, duurzaamheid en de ontwikkeling en het welzijn van het individu centraal zal staan. Deze trend zal zich voordien in de productieruimte wanneer we overstappen op 'autonome' productie. Tien jaar geleden was China de fabriek van de wereld, was massaconsumptie de belangrijkste drijfveer voor productie en er werd zeer weinig aandacht besteed aan het gebruik van grondstoffen en het milieu. Tegenwoordig bewegen bedrijven zich van deze mindset naar een benadering die prioriteit geeft aan duurzaamheid, de ontwikkeling en het welzijn van het individu en kwaliteit boven kwantiteit. Automatiseringsoplossingen zullen zich volgens deze trend ontwikkelen en fabrikanten helpen om CO2-neutraliteit, digitalisering en een betere kwaliteit van leven voor het personeel te realiseren.

Trend 5 Isolatie tegen instabiliteit van de toeleveringsketen

In 2022 werd de automatiseringsindustrie geconfronteerd met diverse schokken in de levering, met name het chiptekort, en heeft deze hard gewerkt om zich te isoleren tegen toekomstige verstoringen van de toeleveringsketen. OMRON heeft bijvoorbeeld meer dan 1.000 producten opnieuw ontworpen om ze universeel compatibel te maken wat componenten betreft. Dit is een enorme onderneming geweest, maar zal het gemakkelijker maken om componenten te vervangen in geval van tekorten. OMRON heeft meer flexibiliteit in zijn productieprocessen ingebouwd en de capaciteit van het bedrijf aangepast aan cycli van componentenschaarste. OMRON heeft productielijnen over de hele wereld gedupliceerd, zodat wanneer er tekorten zijn in een regio, de productie in een andere regio kan plaatsvinden. Het nettoresultaat van deze initiatieven moet zijn dat gebruikers van automatisering beter beschermd zijn tegen leveringsonzekerheden in 2023. 

Als bedrijf zijn we er altijd van overtuigd dat maatschappelijke uitdagingen de technologische ontwikkeling stimuleren en vice versa. Dit is tegenwoordig meer van toepassing dan ooit, nu we te maken hebben met een allerlei uitdagingen, van klimaatverandering tot een vergrijzende bevolking en stijgende kosten van levensonderhoud. In 2023 zal OMRON technologie inzetten om diverse industrieën te helpen tekorten aan arbeidskrachten te verminderen, de productiviteit te verhogen en CO2-neutraliteit te bereiken. Uiteindelijk is het ons doel om een efficiënte productievloer te bouwen waar zowel harmonie met het milieu als tevredenheid van de werknemers worden bereikt.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op met Omron-specialisten

Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe