Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Specificatie van veiligheidsvereisten (SRS)

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Specificatie van veiligheidsvereisten (SRS)

De juiste specificatie verkrijgen

Voorbereiding op herstel

Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat een machine nieuwe veiligheidsfuncties nodig heeft of dat deze moeten worden bijgewerkt, wilt u dit mogelijk zelf regelen. In dat geval kunnen wij u een formele schriftelijke specificatie van de veiligheidsvereisten geven.

De schriftelijke specificatie is gebaseerd op de operationele ontwerpen en productievereisten van de machine. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bevindingen in onze risicoanalyse, alle relevante EU-richtlijnen en EN ISO-normen en uiteraard met de richtlijn arbeidsmiddelen.

Waar nodig verwijzen wij naar alle van toepassing zijnde richtlijnen, zoals procedurele codes en lokale voorschriften of uw eigen bedrijfsnormen.

Neem contact met ons op voor advies over machineveiligheid

Wat is inbegrepen?

De specificatie van de veiligheidsvereisten wordt afgestemd op uw individuele behoeften en kan omvatten:

  • Specificaties beveiligingen

  • Functionele specificaties van veiligheidsgerelateerd regelsysteem, per machinezone en gevaar

  • Identificatie van de formele blokdiagrammen 'Input - Logic - Output'

  • Bepaling van EN ISO 13849-1 PL'r' voor veiligheidsgerelateerde regelfunctie

  • Functiebeschrijvingen en specificaties voor het veiligheidsgerelateerde regelsysteem

  • Matrix met oorzaken en gevolgen.

Wat is de volgende stap?

De afronding van de specificatie van de veiligheidsvereisten is een belangrijke mijlpaal in het ontwerp van een veilige machine. U kunt uw machines laten herstellen door uw eigen personeel of wij kunnen het allemaal voor u doen. Wij kunnen ook samenwerken met uw personeel en samen de herstelwerkzaamheden uitvoeren.