Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Formele CE-markering (CEM)

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Formele CE-markering (CEM)

Uit onze ervaring blijkt dat veel nieuwe machines of nieuw geïnstalleerde productielijnen niet voldoen aan de voorschriften. Vaak kunnen machines nog veiliger worden gemaakt. De CE-markering op een machine is mogelijk niet geldig, vanwege de specifieke eisen met betrekking tot de CE-markering.

Neem contact met ons op voor advies over machineveiligheid

Het CE-markeringsproces versnellen

Een CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat de machine voldoet aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. In de meeste gevallen zijn dit de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn. Een CE-markering is niet alleen vereist voor machines die worden verkocht, maar ook voor machines die voor intern gebruik worden gemaakt. Wij kunnen alle belangrijke analyses uitvoeren en alle benodigde documentatie voor het CE-markeringsproces aanleveren en controleren of uw markering geldig is.

Als uw originele ontwerpen moeten worden aangepast, kunnen wij u verder ondersteunen met het ontwerpen, ontwikkelen, installeren en testen van de veiligheidsfuncties. Bovendien kunnen wij documentatie aanleveren die u kunt opnemen in het technisch dossier dat wij samen met u kunnen opstellen.

Ook voor complete productielijnen moeten soms het CE-markeringsproces en veiligheidsanalyses worden uitgevoerd. Dit geldt wanneer een productielijn als samenstel van machines kan worden geclassificeerd en in gebruik wordt genomen of wordt uitgebreid met nieuwe machines. Volgens de machinerichtlijn wordt een productielijn een samenstel van machines genoemd als meerdere machines zijn geïntegreerd om dezelfde functie uit te voeren en deze functie niet kan worden uitgevoerd wanneer een van de machines stopt met werken. Een dergelijk samenstel van machines moet dus op dezelfde manier worden geanalyseerd als een enkele machine.

Enkele taken tijdens het CE-markeringsproces

Omron zorgt ervoor dat het hele proces soepel en efficiënt verloopt.

 • Risicoanalyse van de machine

 • Inspectie van de machine aan de hand van alle van toepassing zijnde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in de machinerichtlijn

 • Inspectie van het elektrisch systeem volgens IEC EN 60204-1

 • Inspectie van het pneumatisch systeem conform EN ISO 4414

 • Inspectie van het hydraulisch systeem conform EN ISO 4413

 • Inspecties conform alle andere van toepassing zijnde EN ISO-normen voor de machine

 • Geluidstest

 • EMC-test

 • Berekening van de prestatieniveaus volgens EN 13849-1 voor veiligheidsgerelateerde regelfuncties.

 • Berekening en levering van documentatie met berekening van de naderingssnelheid en positionering voor alle ESPE-apparaten op de machine, zoals lichtschermen, scanners, sensoren met enkele bundel en alle andere apparaten die onder EN ISO 13855 vallen.

 • Berekening en levering van documentatie met de juiste positionering van beveiligingen en vergrendelingen die onder respectievelijk EN 14120 en EN 14119 vallen.

 • Opstellen van het technisch dossier voor de machine.

 • Opstellen van de conformiteitsverklaring of inbouwverklaring voor de machine.

 • Opstellen van de EG-verklaring van overeenstemming of inbouwverklaring, zodat de klant deze kan ondertekenen.

Hoe het werkt

Wij werken nauw met u of uw partners en leveranciers (of geautoriseerde vertegenwoordigers als uw bedrijf buiten de EU is gevestigd) samen bij het verkrijgen van een formele CE-markering voor uw machines.