White papers inzake serialisatie en traceerbaarheid

EU_QRCode_420x240.jpg

Inspectiesystemen voor producttraceerbaarheid

Ontdek hoe inspectiesystemen voor farmaceutische toepassingen geserialiseerde codes in ERP-systemen kunnen integreren. En ook hoe alle andere inspectietaken in één enkel systeem kunnen worden opgezet dat via één enkele interface toegankelijk is.

Lees verder